Home
About us
Appraising
Control measure
Training
Consultaning
Data Source
Gallery
Partners
Contact Us
Information Data
Support Online
 
My status
Tien ich
Web links
Công ty phất triển phần mềm HCA
lfdhdfhd
canh
Thegioiwebsite.net
About us

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện KTAT Lao động Tp.HCM là đơn vị của nhà nước - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM - được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB–VX ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bổ sung chức năng đào tạo nghề theo Quyết định số 2365/QĐ-UB ngày 03/06/2002 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM;

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện KTAT Lao động Tp.HCM là đơn vị của nhà nước - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM - được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB–VX ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bổ sung chức năng đào tạo nghề theo Quyết định số 2365/QĐ-UB ngày 03/06/2002 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM;

Online: 1
Visited: 478898
Home About us Appraising Control measure Training Consultaning Data Source Partners Contact Us
Copyright  2004 -2008 Kiem dinh
Designed by Vietstyle